Skip to main content
Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief | direct contact 035 543 19 85
Klantenpanel Februari 2022

Klantenpanel Februari 2022

‘Weer goed horen is weer verbinding hebben met de wereld om je heen. Daar helpt Écoutez op een hele fijne manier bij.’

De kop boven dit artikel komt van één van de deelnemers van het klantenpanel dat Écoutez heeft gehouden eind februari 2022. De bijzondere Taets van Amerongenzaal in Kasteel Groeneveld vormde het decor voor deze bijeenkomst. Het gesprek met een aantal klanten over producten, service en ambitie was één van de uitvloeisels van het laatste onderzoek van vorig jaar. Écoutez wil graag scherp blijven en hoort graag verbeterpunten van mensen die de dienstverlening van het team aan den lijve ervaren. Hoe fijn is het dan als mensen een middagje hun mening en visie delen over de aanpak van hun hooroplossing?

Onderling contact
Doel van de bijeenkomst was om te weten te komen waar vanuit klanten behoefte aan is en waar Écoutez nog meer service, kennis en begeleiding kan geven. De verbinding die Écoutez heeft met haar klanten wordt zeer gewaardeerd. De aandacht voor de klant is goed. Daarbij geeft bijna iedereen aan dat het wellicht fijn zou zijn als er meer onderling contact zou kunnen worden geregeld door Écoutez met als doel om van elkaar te leren. De ervaringen van een ander mens met een hoortoestel zorgen voor vaak voor een directe klik. Het halve woord is vaak genoeg voor een heel verhaal. Daarbij geven mensen elkaar vaak slimme tips en adviezen over hoe om te gaan met een hoortoestel.

Wens om te delen
Die praktische zaken leiden die middag in de groep tot vragen bijvoorbeeld over hoe je een hoortoestel nou het beste schoonmaakt om het zo lang mogelijk te behouden? En hoe je omgaat met extreme warmte en zweet in het oor. Maar ook zaken als hoe je je collega’s vertelt over je gehoorverlies of laat weten dat je een hoortoestel draagt aan diverse mensen om je heen, geeft volop stof tot verder praten. De psychische last is niet bij alle deelnemers even groot, maar ook niet volkomen afwezig. De herkenning is er en de wens om te delen ook.

Nuttig en gezellig
Het voert te ver om hier alle bevindingen van het klantenpanel te delen. We noemen er een paar. Het team van Écoutez gaat zeker aan de slag met lotgenotencontact, informatie over kosten en vergoeding van hoortoestellen en kennisdelen over gehoorverlies in het algemeen door bijvoorbeeld een masterclass. De bijeenkomst van het klantenpanel wordt door de deelnemers als zeer nuttig én gezellig ervaren. Er volgt een uitnodiging voor een vervolg van het klantenpanel later dit jaar.

Wilt u ook eens deelnemen aan een klantenpanel van Écoutez?
Of uw ervaringen met uw hooroplossing delen met ons in een interview?

Stuur dan een berichtje naar lisette@ecoutez.nl


Onze specialisten

Lisette Kolenbrander

Hoorspecialist / Triage Audicien

Jacob Muys

Hoorspecialist / Audicien